Mẫu Báo Cáo Công Tác PCCC Cơ Sở

Mẫu báo cáo công tác Phòng cháy chữa cháy cơ sở

  • Tải về mẫu báo cáo công tác PCCC cơ sở tại đây
  • Dịch vụ lắp đặt chống sét tại đây

Mẫu báo cáo của trường mầm non Kim Thư

UBND HUYỆN THANH OAI

TRƯỜNG MẦM NON KIM THƯ

Số: /BC-MNKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kim Thư, ngày 26 tháng 10 năm 2016

BÁO CÁO
Công tác an toàn phòng cháy và chữa cháy năm học 2015-2016

Thực hiện kế hoạch số 129/KH-PC&CC15-PGD&ĐT ngày 17 tháng 10 năm 2016.

Kiểm tra công tác an toàn PC và CC đối với các cơ sở GD trên địa bàn huyện Thanh Oai năm 2016 của Phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 15-PGD Đào taọ huyện Thanh Oai.

Trường Mầm non Kim Thư báo cáo với những nội dung sau:

I.Đặc điểm tình hình

1. Thuận lợi:

Trường mầm non Kim Thư nằm trên địa bàn trung tâm của xã với 3 thôn, giao thông đi lại tương đối thuận lợi.

Nhà trường đầu tư CSVC cơ bản ổn định, đa số các phòng học được xây dựng kiên cố và có hệ thống điện an toàn.

Công tác PCCC được triển khai tới toàn thể các CBGV, NV trong toàn trường.

Nhà trường có các bình chữa cháy đặt tại vị trí thích hợp.

Ngay từ đầu năm nhà trường đã xây dựng kế hoạch, phương án PCCC và tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch.

2. Khó khăn:

Một số phòng học còn thiếu các bình PCCC, nguồn nước không được thuận lợi cho việc PCCC.

II. Nội dung:

1. Về tình hình cháy, nổ: Trong năm qua

– Số vụ cháy, nổ xảy ra: không

– Nguyên nhân cháy nổ: không

– Thiệt hại: Không có thiệt hại gì.

2. Công tác triển khai thực hiện:

* Về xây dựng kế hoạch công tác phòng cháy, chữa cháy:

Thực hiện chỉ đạo của UBND Huyện, Phòng GD&ĐT Thanh Oai, trường đã triển khai xây dựng kế hoạch PCCC theo mỗi năm học, sát thực và phù hợp điều kiện nhà trường:

+ Thành lập đội PCCC cơ sở:

Đại diện Ban giám hiệu, bảo vệ, các nhân viên y tế, kế toán, nhân viên nuôi dưỡng và một số giáo viên trẻ, khỏe, có ý thức tốt.

+ Đầu tư trang bị: Bình cứu hỏa, thang, hệ thống biển báo, nội quy, nguồn nước,…

* Kết quả phổ biến, giáo dục, tuyên truyền:

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ngành, đã triển khai nội dung.

Chỉ thị 1634/CT-TTg tới giáo viên, học sinh và xây dựng kế hoạch thực hiện.

3.Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan:

BGH nhà trường có trách nhiệm và thực hiện nghiêm túc Nghị định số 79/2014/NĐ-CP

Nhà trường có ban hành các quy định, nội quy và biện pháp về phòng cháy và chữa cháy;

Tổ chức thực hiện các quy định, nội quy, điều kiện an toàn, biện pháp về phòng cháy và chữa cháy.

Tổ chức thực hiện các quy định, nội quy và điều kiện an toàn.

Biện pháp và phòng cháy và chữa cháy và yêu cầu đảm bảo an toàn PCCC theo quy định của pháp luật.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức phòng cháy chữa cháy.

Đội ngũ CBQL và nhân viên bảo vệ được tham dự tập huấn về công tác PCCC do huyện tổ chức.

Định kỳ kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

Xử lý hoặc đề xuất xử lý các hành vi vi phạm quy định, nội quy về PCCC.

Tham khảo:  5 thương hiệu báo cháy chất lượng, giá rẻ bậc nhất hiện nay

Tổ chức khắc phục kịp thời các thiếu sót, vi phạm quy định an toàn về PCCC.

Tổ chức khắc phục kịp thời và các vi phạm về quy định an toàn về PCCC.

Trang bị phương tiện, thiết bị PCCC, chuẩn bị các điều kiện phục vụ chữa cháy.

Phối hợp với các cơ quan, tổ chức và hộ gia đình xung quanh trong việc bảo đảm an toàn PCCC.

Không gây nguy hiểm cháy, nổ đối với

Tổ chức tham gia các hoạt động PCCC khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

4.Việc thực hiện các điều kiện an toàn PCCC tại nhà trường:

Nhà trường thực hiện nghiêm túc theo quy định tại Điều 20 của Luật PCCC của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.

Có quy định, nội quy về an toàn phòng cháy và chữa cháy;

Hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện, hệ thống chống sét, nơi sử dụng lửa, phát sinh nhiệt bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

Có lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.

Có phương án chữa cháy, thoát nạn, cứu người, cứu tài sản và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Có thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy tại nhà trường theo quy định.

5.Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về công tác PCCC, nội quy an toàn PCCC.

Công tác PCCC được tập huấn và triển khai tới toàn thể CB, GVNV toàn trường, 100% cán bộ giáo viên, nhân viên nắm chắc kiến thức cơ bản về PCCC.

Nhà trường thường xuyên phối hợp với các cơ quan tổ chức và hộ gia đình xung quanh trong việc đảm bảo về phòng cháy và chữa cháy;

Không gây nguy hiểm cháy, nổ đối với các cơ quan, tổ chức và hộ gia đình lân cận.

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền PCCC, đề xuất nội dung, biện pháp tuyên truyền trong cơ sở:

+Về nội dung tuyên truyền: Kiến thức pháp luật và kiến thức cơ bản về công tác PCCC, những biện pháp, giải pháp PCCC;

Thông tin về tình hình cháy nổ trên địa bàn; kết quả công tác PCCC ở đơn vị.

+ Biện pháp và hình thức tuyên truyền:

Phối hợp với công an xã, với đài truyền thanh xã phát thanh những bài tuyên truyền về công tác PCCC, có những hình ảnh được tuyên truyền trước cửa lớp học…

6. Công tác kiểm tra an toàn PCCC.

Nhà trường tự kiểm tra công tác PCCC 1 lần/1 năm.

Trường thường xuyên kiểm tra về các thiết bị PCCC, phát hiện các nguy cơ có thể dẫn tới cháy nổ để xử lý kịp thời.

7. Đầu tư kin phí cho hoạt động PCCC:

Năm học 2015-2016: Đã mua thêm 2 bình chữa cháy CO2 và 2 bộ tiêu lệnh PCCC, 1 thang nhôm.

Khoan thêm giếng khoan và lắp đặt đường nước phục vụ cho sinh hoạt và sẵn sàng phục vụ khi có tình huống cháy xảy ra – trị giá đầu tư: 7.500.000 nghìn đồng.

8. Đề xuất, kiến nghị:

Đề nghị Ban quản lý dự án xây dựng khi thiết kế xây dựng nên có trang bị PCCC kèm theo.

Đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC tham mưu với UBND huyện về việc tổ chức tập huấn PCCC cho cán bộ, giáo viên, nhân viên phụ trách PCCC trong các trường học.

HIỆU TRƯỞNG

Tải về mẫu của Trường mầm non kim thư tại đây

Viết một bình luận