TCVN 9385:2012 Chống Sét Cho Công Trình Xây Dựng

TCVN 9385:2012 Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống Tải về tại đây Tiêu chuẩn chống sét mới nhất TCVN 9385:2012 là tiêu chuẩn chống sét mới nhất, TCVN 9385:2012 được công bố và thay thế chuyển đổi từ TCXDVN 46/2007 1. Phạm … Đọc tiếp

Bình Chữa Cháy MFZ4

Bán bình chữa cháy MFZ4 giá tốt Bình chữa cháy MFZ4 là loại bình chữa cháy đang được tìm kiếm nhiều trên internet. Trong các bài viết trước, PCCC Song Thái Tùng đã chia sẻ toàn bộ thông tin về các loại bình chữa cháy bột MFZ. Bình chữa cháy MFZ8 ; bình chữa cháy … Đọc tiếp

Hồ sơ quản lý công tác PCCC

Hồ sơ quản lý, theo dõi công tác PCCC của cơ sở Hướng dẫn làm hồ sơ quản lý về PCCC tại cơ sở Căn cứ pháp lý: Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 … Đọc tiếp

Bảng báo giá bình chữa cháy

Bảng báo giá thiết bị PCCC – Báo giá bình chữa cháy Dưới đây là bảng báo giá bao gồm: Bảng báo giá bình chữa cháy Báo giá thiết bị PCCC Bảng báo giá thiết bị PCCC niêm yết theo mức giá bán lẻ của PCCC Song Thái Tùng. Giá có thể thay đổi theo … Đọc tiếp

Nội quy, tiêu lệnh PCCC

Nội quy và tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy Bộ nội quy, tiêu lệnh là một phần nằm trong các thiết bị phòng cháy chữa cháy cần thiết, bao gồm những quy định về đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ và chỉ dẫn công tác chữa cháy khi có hỏa hoạn. Bộ tiêu … Đọc tiếp