TCVN 2737:1995 Tải Trọng Và Tác Động – Tiêu Chuẩn Thiết Kế

TCVN 2737-1995 Tải trọng và tác động tiêu chuẩn thiết kế

Tải về TCVN 2737:1995 tại đây

Lời nói đầu

TCVN 2737 – 1995 thay thế Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2737-90

TCVN 2737 – 1995 do Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ – Bộ Xây dựng đề nghị, Bộ Xây dựng ban hành.

TCVN 2737 – 2006 Nêu lên phạm vi áp dụng, các phương pháp tính toán về tải trọng do các tác động gây ra như tải trọng do gió, tải trọng, tổ hợp tải trọng, động đất, sản phẩm, vật liệu.

Tiêu chuẩn này được chia ra 6 phần nội dung và 9 phần phụ lục.

Các phần nội dung TCVN 2737 – 2006 được thể hiện như sau:

Phần 1: nêu phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn TCVN 2737 – 2006.

Phần 2: Chỉ rõ các loại tải trọng trong xây dựng.

Phần 3: Khối lượng của kết cấu và đất

Phần 4: Xác định các loại tải trọng và sự phân bố của tải trọng.

Phần 5: Nêu rõ tải trọng của cần cẩu và trục treo trong quá trình thi công.

Phần 6: Sự hình thành tải trọng do gió và công thức tính toán.

Phần phụ lục của tiêu chuẩn TCVN 2737 – 2006.

Phụ lục A: Các công thức xác định nội lực và tải trọng.

Phụ lục B: phân loại các tải trọng của cần cẩu trục.

Phục lục C: Công thức tính toán tải trọng do va đập của cẩu.

Tham khảo:  Thông tư 227/2016 Phí Kiểm Định Phương Tiện PCCC

Phục lục D:

Phục lục E: Phân chia địa danh và vùng cho áp lực gió.

Phục lục F: Số liệu áp lực gió theo kinh độ và vĩ độ.

Phụ lục G: Cách tính toán độ cao công trình.

Phụ lục H: Công thức và phương pháp tính toán kích động xoáy và các dạng mất ổn định khí đàn hồi

Viết một bình luận