Mẫu Giấy Thôi Trả Lương: Hướng Dẫn Và Quy Trình Chi Tiết

Mẫu Giấy Thôi Trả Lương: Hướng Dẫn Và Quy Trình Chi Tiết

Cách Soạn Mẫu Giấy Thôi Trả Lương

Keywords searched by users: mẫu giấy thôi trả lương Mẫu giấy thôi trả lương theo Thông tư 107, Mẫu giấy thôi trả lương của Bộ Tài chính, Mẫu giấy thôi trả lương đối với công chức, Giấy thôi trả lương chuyển công tác, Quy định về giấy thôi trả lương, Mẫu Giấy thôi trả lương Word, Giấy thôi trả lương cho giáo viên, Mẫu giấy thôi trả lương mới nhất

Mẫu Giấy Thôi Trả Lương

Certainly, I can provide you with an article about “mẫu giấy thôi trả lương” in Vietnamese. Here’s a comprehensive guide on this topic, followed by an FAQ section at the end.


Mẫu Giấy Thôi Trả Lương: Hướng Dẫn Chi Tiết và Câu Hỏi Thường Gặp

Mẫu giấy thôi trả lương là một phần quan trọng của quá trình quản lý nhân sự trong một công ty hoặc doanh nghiệp. Đây là một văn bản quyết định việc chấm dứt mối quan hệ lao động giữa nhà tuyển dụng và người lao động. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về mẫu giấy thôi trả lương, bao gồm các khái niệm cơ bản và hướng dẫn sử dụng.

Mục Tiêu Của Mẫu Giấy Thôi Trả Lương

Mục tiêu chính của mẫu giấy thôi trả lương là thiết lập một bằng chứng về việc chấm dứt mối quan hệ lao động giữa nhà tuyển dụng và người lao động. Điều này bao gồm việc xác định ngày chấm dứt công việc, lý do chấm dứt, và các điều khoản về thanh toán lương cuối cùng và các khoản bồi thường khác (nếu có). Mẫu giấy này đảm bảo rằng cả hai bên đều hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của họ sau khi kết thúc hợp đồng lao động.

Cấu Trúc Cơ Bản Của Mẫu Giấy Thôi Trả Lương

Một mẫu giấy thôi trả lương thông thường bao gồm các phần sau:

 1. Tiêu Đề: Tiêu đề của tài liệu nên là “GIẤY THÔI TRẢ LƯƠNG.”

 2. Bên Thôi Việc: Thông tin về nhà tuyển dụng, bao gồm tên công ty, địa chỉ, và thông tin liên hệ.

 3. Bên Nhận Thôi Việc: Thông tin về người lao động, bao gồm tên, ngày sinh, số CMND, và địa chỉ.

 4. Ngày Bắt Đầu và Ngày Kết Thúc Công Việc: Xác định ngày mà việc làm chấm dứt.

 5. Lý Do Thôi Việc: Chỉ ra lý do cụ thể vì sao quan hệ lao động kết thúc, ví dụ: nghỉ việc tự nguyện, hết hạn hợp đồng, hoặc nghỉ việc theo quy định của công ty.

 6. Quyền Lợi Cuối Cùng: Bao gồm các thông tin về thanh toán lương cuối cùng, các khoản bồi thường, và việc trả lại tài sản của công ty (nếu có).

 7. Ký Tên và Đóng Dấu: Người đại diện của cả hai bên cần ký tên và đóng dấu để xác nhận sự đồng ý.

Hướng Dẫn Sử Dụng Mẫu Giấy Thôi Trả Lương

 1. Điền Thông Tin: Đầu tiên, bạn cần điền thông tin cụ thể về bạn và người lao động vào mẫu giấy.

 2. Xác Định Ngày Thôi Việc: Xác định ngày mà việc làm sẽ chấm dứt, và điền thông tin này vào tài liệu.

 3. Chọn Lý Do Thôi Việc: Chọn lý do chấm dứt và ghi rõ vào mẫu.

 4. Xác Định Quyền Lợi Cuối Cùng: Xác định các quyền lợi cuối cùng mà người lao động sẽ nhận được sau khi thôi việc.

 5. Ký Tên và Đóng Dấu: Cuối cùng, đảm bảo cả hai bên đã ký tên và đóng dấu để xác nhận thỏa thuận.

FAQ (Câu Hỏi Thường Gặp)

1. Tôi cần làm gì nếu không có mẫu giấy thôi trả lương?
Nếu bạn không có mẫu sẵn, bạn có thể tham khảo mẫu trên mạng hoặc yêu cầu một luật sư hoặc chuyên gia tư vấn nhân sự tạo ra một cho bạn.

2. Có bắt buộc phải sử dụng mẫu giấy thôi trả lương không?
Không có quy định bắt buộc về việc sử dụng mẫu giấy thôi trả lương, nhưng nó là một phần quan trọng của quá trình chấm dứt một hợp đồng lao động để đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi của cả hai bên.

3. Làm thế nào để đảm bảo mẫu giấy thôi trả lương hợp pháp?
Để đảm bảo tính hợp ph

Update 8 mẫu giấy thôi trả lương

Giấy Thôi Trả Lương Mới Nhất - Biểu Mẫu Hành Chính Nhân Sự
Giấy Thôi Trả Lương Mới Nhất – Biểu Mẫu Hành Chính Nhân Sự
Giấy Thôi Trả Lương
Giấy Thôi Trả Lương
Giấy Thôi Trả Lương Mới Nhất - Biểu Mẫu Hành Chính Nhân Sự
Giấy Thôi Trả Lương Mới Nhất – Biểu Mẫu Hành Chính Nhân Sự
Giấy Thôi Trả Lương - Mẫu Đơn
Giấy Thôi Trả Lương – Mẫu Đơn
Download Mẫu Giấy Thôi Trả Lương File Word
Download Mẫu Giấy Thôi Trả Lương File Word
Mau Giay Thoi Tra Luong
Mau Giay Thoi Tra Luong
Mẫu Giấy Thôi Trả Lương - Bao Cao - Mai Thi Phuong - Website Của Mai Thi Phuong
Mẫu Giấy Thôi Trả Lương – Bao Cao – Mai Thi Phuong – Website Của Mai Thi Phuong
Mẫu Giấy Thôi Trả Lương | Mẫu 35 - Sn Thông Tư Số 121/2002/Tt-Btc
Mẫu Giấy Thôi Trả Lương | Mẫu 35 – Sn Thông Tư Số 121/2002/Tt-Btc
Mẫu Đơn Đề Nghị Tạm Ứng Tiền Lương Dành Cho Người Lao Động Mới Nhất Hiện Nay Được Quy Định Như Thế Nào?
Mẫu Đơn Đề Nghị Tạm Ứng Tiền Lương Dành Cho Người Lao Động Mới Nhất Hiện Nay Được Quy Định Như Thế Nào?
Mẫu Quyết Định Nghỉ Việc Không Hưởng Lương Mới Nhất 2018
Mẫu Quyết Định Nghỉ Việc Không Hưởng Lương Mới Nhất 2018
Mẫu Quyết Định Nghỉ Việc - Fblaw
Mẫu Quyết Định Nghỉ Việc – Fblaw
Mẫu Quyết Định Nghỉ Việc 2023 Chuẩn Nhất
Mẫu Quyết Định Nghỉ Việc 2023 Chuẩn Nhất
Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc/Thôi Việc Chuẩn Nhất 2023
Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc/Thôi Việc Chuẩn Nhất 2023
Mẫu 13-Hsb Giấy Ủy Quyền Nhận Lương Hưu Mới Nhất Hiện Nay?
Mẫu 13-Hsb Giấy Ủy Quyền Nhận Lương Hưu Mới Nhất Hiện Nay?
Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Mới Nhất Hiện Nay Dành Cho Người Lao Động?
Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Mới Nhất Hiện Nay Dành Cho Người Lao Động?
Mẫu Đơn Khởi Kiện Đòi Tiền Lương - Luật Long Phan
Mẫu Đơn Khởi Kiện Đòi Tiền Lương – Luật Long Phan
Mẫu Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Mới Nhất
Mẫu Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Mới Nhất
Giấy Thôi Trả Lương 2023 Mới Nhất
Giấy Thôi Trả Lương 2023 Mới Nhất
Giấy Thôi Trả Lương 2023 Mới Nhất
Giấy Thôi Trả Lương 2023 Mới Nhất
Top 5 Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Chuyên Nghiệp Nhất
Top 5 Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Chuyên Nghiệp Nhất
Mẫu Hợp Đồng Lao Động Thời Vụ, Ngắn Hạn (Dưới 3 Tháng)
Mẫu Hợp Đồng Lao Động Thời Vụ, Ngắn Hạn (Dưới 3 Tháng)
Khi Nghỉ Việc Cần Lấy Giấy Tờ Gì Để Không Đánh Mất Quyền Lợi?
Khi Nghỉ Việc Cần Lấy Giấy Tờ Gì Để Không Đánh Mất Quyền Lợi?
Những Điều Liên Quan Đến Quyết Định Nghỉ Việc Bạn Cần Nắm Rõ
Những Điều Liên Quan Đến Quyết Định Nghỉ Việc Bạn Cần Nắm Rõ
Mẫu Đơn Khiếu Nại Công Ty Không Trả Lương Khi Thôi Việc
Mẫu Đơn Khiếu Nại Công Ty Không Trả Lương Khi Thôi Việc
Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc/Thôi Việc Chuẩn Nhất 2023
Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc/Thôi Việc Chuẩn Nhất 2023
Giấy Thôi Trả Lương Mới Nhất - Biểu Mẫu Hành Chính Nhân Sự
Giấy Thôi Trả Lương Mới Nhất – Biểu Mẫu Hành Chính Nhân Sự
Tải Mẫu Giấy Giới Thiệu Trả Lương Hưu Hằng Tháng Theo Quy Định
Tải Mẫu Giấy Giới Thiệu Trả Lương Hưu Hằng Tháng Theo Quy Định
Mẫu Quyết Định Thôi Việc Tiếng Anh
Mẫu Quyết Định Thôi Việc Tiếng Anh
Mẫu Giấy Yêu Cầu Trả Tiền Bảo Hiểm Mới Nhất 2023?
Mẫu Giấy Yêu Cầu Trả Tiền Bảo Hiểm Mới Nhất 2023?
Mẫu Đơn Khiếu Nại Công Ty Không Trả Lương Khi Thôi Việc
Mẫu Đơn Khiếu Nại Công Ty Không Trả Lương Khi Thôi Việc
Giấy Thôi Trả Lương 2023 Mới Nhất
Giấy Thôi Trả Lương 2023 Mới Nhất
Mẫu Quyết Định Lương Thử Việc
Mẫu Quyết Định Lương Thử Việc
Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc/Thôi Việc Chuẩn Nhất 2023
Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc/Thôi Việc Chuẩn Nhất 2023
Mẫu Quyết Định Điều Chuyển Nhân Sự
Mẫu Quyết Định Điều Chuyển Nhân Sự

Categories: Update 87 Mẫu Giấy Thôi Trả Lương

See more here: thietbiphongchay.org

CÁCH SOẠN MẪU GIẤY THÔI TRẢ LƯƠNG
CÁCH SOẠN MẪU GIẤY THÔI TRẢ LƯƠNG

Update 15 Mẫu giấy thôi trả lương theo Thông tư 107

Giấy Thôi Trả Lương, Giấy Xác Nhận Không Trả Lương Nhân Viên -Taimienp
Giấy Thôi Trả Lương, Giấy Xác Nhận Không Trả Lương Nhân Viên -Taimienp
Giấy Thôi Trả Lương Mới Nhất - Biểu Mẫu Hành Chính Nhân Sự
Giấy Thôi Trả Lương Mới Nhất – Biểu Mẫu Hành Chính Nhân Sự
Giấy Thôi Trả Lương - Mẫu Đơn
Giấy Thôi Trả Lương – Mẫu Đơn
Giấy Thôi Trả Lương Mới Nhất - Biểu Mẫu Hành Chính Nhân Sự
Giấy Thôi Trả Lương Mới Nhất – Biểu Mẫu Hành Chính Nhân Sự
Mẫu Giấy Thôi Trả Lương - Bao Cao - Mai Thi Phuong - Website Của Mai Thi Phuong
Mẫu Giấy Thôi Trả Lương – Bao Cao – Mai Thi Phuong – Website Của Mai Thi Phuong
Mẫu Giấy Đề Nghị Thanh Toán Theo Thông Tư 107
Mẫu Giấy Đề Nghị Thanh Toán Theo Thông Tư 107
Mẫu Phiếu Thu C40-Bb Của Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Theo Thông Tư 107 Mới Nhất Hiện Nay?
Mẫu Phiếu Thu C40-Bb Của Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Theo Thông Tư 107 Mới Nhất Hiện Nay?
Mẫu Biên Lai Thu Tiền Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 107/2017/Tt-Btc Ngày 10/10/2017 Của Bộ Tài Chính
Mẫu Biên Lai Thu Tiền Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 107/2017/Tt-Btc Ngày 10/10/2017 Của Bộ Tài Chính
Mẫu Giấy Ủy Quyền Quyết Toán Thuế Tncn Năm 2023 Mới Nhất
Mẫu Giấy Ủy Quyền Quyết Toán Thuế Tncn Năm 2023 Mới Nhất
Mẫu Quyết Định Nghỉ Việc 2023 Chuẩn Nhất
Mẫu Quyết Định Nghỉ Việc 2023 Chuẩn Nhất
Biểu Mẫu Đính Kèm Thông Tư 107/2017/Tt-Btc - Trung Tâm Tin Học Sở Gd&Đt Thừa Thiên Huế
Biểu Mẫu Đính Kèm Thông Tư 107/2017/Tt-Btc – Trung Tâm Tin Học Sở Gd&Đt Thừa Thiên Huế
Nghị Định Số 145/2020/Nđ-Cp Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Bộ Luật Lao Động Về Điều Kiện Lao Động Và Quan Hệ Lao Động -
Nghị Định Số 145/2020/Nđ-Cp Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Bộ Luật Lao Động Về Điều Kiện Lao Động Và Quan Hệ Lao Động –
Quy Định & Cách Tính Trợ Cấp Thôi Việc Cho Người Lao Động 2023
Quy Định & Cách Tính Trợ Cấp Thôi Việc Cho Người Lao Động 2023
Cập Nhật Mẫu Giấy Đề Nghị Thanh Toán Mới Nhất Do Bộ Tài Chính Ban Hành
Cập Nhật Mẫu Giấy Đề Nghị Thanh Toán Mới Nhất Do Bộ Tài Chính Ban Hành
Mẫu Bảng Chấm Công Mới Và Chuẩn Xác Nhất 2022
Mẫu Bảng Chấm Công Mới Và Chuẩn Xác Nhất 2022

Learn more about the topic mẫu giấy thôi trả lương.

See more: https://thietbiphongchay.org/category/science/

Viết một bình luận