Mẫu Biên Bản Thay Thế Hóa Đơn Điện Tử: Hướng Dẫn Và Quy Định

Mẫu Biên Bản Thay Thế Hóa Đơn Điện Tử: Hướng Dẫn Và Quy Định

Có Lập Biên Bản Điều Chỉnh (Thay Thế) Khi Lập Hóa Đơn Điều Chỉnh (Thay Thế) Hay Không? Nđ123

Keywords searched by users: mẫu biên bản thay thế hóa đơn điện tử Tại mẫu biên bản thay the hóa đơn điện tử, Mẫu biên bản thay the hóa đơn điện tử có sai sót, Tại mẫu biên bản thay the hóa đơn điện tử TT78, Mẫu biên bản thay the hóa đơn điện tử có sai sót theo Thông tư 78, Mẫu biên bản thay the hóa đơn có sai sót, Mẫu văn bản thỏa thuận sai sót hóa đơn điện tử, Mẫu biên bản thỏa thuận lập hóa đơn thay the, Mẫu hóa đơn thay the theo Thông tư 78

Mẫu Biên Bản Thay Thế Hóa Đơn Điện Tử

Mẫu Biên Bản Thay Thế Hóa Đơn Điện Tử: Hướng Dẫn Chi Tiết và FAQ

Trong thời đại số hóa ngày càng phát triển, hóa đơn điện tử đã trở thành một phần quan trọng của quá trình kinh doanh và giao dịch. Tuy nhiên, đôi khi có thể xảy ra tình huống cần phải thay đổi hoặc sửa đổi hóa đơn điện tử đã phát hành. Đó là lúc mẫu biên bản thay thế hóa đơn điện tử (hay còn gọi là biên bản sửa đổi hóa đơn điện tử) trở nên cần thiết. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về mẫu biên bản thay thế hóa đơn điện tử, cung cấp hướng dẫn chi tiết và trả lời các câu hỏi thường gặp về chủ đề này.

Mục Lục

 1. Mẫu Biên Bản Thay Thế Hóa Đơn Điện Tử là Gì?
 2. Khi Nào Cần Sử Dụng Biên Bản Thay Thế Hóa Đơn Điện Tử?
 3. Cách Điền Thông Tin Và Lập Mẫu Biên Bản Thay Thế Hóa Đơn Điện Tử
 4. Phân Biệt Giữa Sửa Đổi Hóa Đơn Gốc và Biên Bản Thay Thế Hóa Đơn Điện Tử
 5. FAQ (Các Câu Hỏi Thường Gặp)

1. Mẫu Biên Bản Thay Thế Hóa Đơn Điện Tử là Gì?

Mẫu biên bản thay thế hóa đơn điện tử là một tài liệu chứng từ được sử dụng để ghi nhận các thay đổi hoặc sửa đổi một hóa đơn điện tử đã được phát hành trước đó. Điều này có thể bao gồm việc chỉnh sửa thông tin khách hàng, số lượng sản phẩm/dịch vụ, giá trị hóa đơn, hoặc bất kỳ thông tin nào quan trọng khác. Mục tiêu chính của biên bản này là bảo đảm tính chính xác của thông tin trong hóa đơn và tuân thủ các quy định về thuế và kế toán.

2. Khi Nào Cần Sử Dụng Biên Bản Thay Thế Hóa Đơn Điện Tử?

Có một số tình huống mà bạn có thể cần sử dụng biên bản thay thế hóa đơn điện tử:

 • Sửa Đổi Thông Tin Khách Hàng: Nếu bạn đã phát hành một hóa đơn điện tử và sau đó phát hiện ra thông tin về khách hàng không chính xác (ví dụ: địa chỉ hoặc mã số thuế sai), bạn cần tạo một biên bản thay thế để điều chỉnh thông tin này.

 • Sửa Đổi Sản Phẩm/Dịch Vụ: Khi bạn cần thay đổi số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ trong hóa đơn điện tử, bạn cũng cần lập biên bản thay thế để ghi nhận những thay đổi này.

 • Sửa Đổi Giá Trị Hóa Đơn: Nếu giá trị hóa đơn điện tử đã phát hành ban đầu có sai sót hoặc cần điều chỉnh, bạn cần lập biên bản thay thế để ghi nhận giá trị mới.

3. Cách Điền Thông Tin Và Lập Mẫu Biên Bản Thay Thế Hóa Đơn Điện Tử

Để lập mẫu biên bản thay thế hóa đơn điện tử, bạn cần tuân thủ các hướng dẫn và quy định của cơ quan thuế và kế toán. Dưới đây là một số bước cơ bản:

 1. Thông tin chung: Điền thông tin về công ty phát hành hóa đơn và thông tin về khách hàng, bao gồm tên, địa chỉ, và mã số thuế.

 2. Thông tin hóa đơn gốc: Xác định hóa đơn gốc cần thay đổi và ghi rõ số hóa đơn, ngày phát hành, và giá trị ban đầu.

 3. Thông tin sửa đổi: Liệt kê các thông tin cần sửa đổi, bao gồm số lượng sản phẩm/dịch vụ, giá trị mới, và mọi thay đổi khác.

 4. Ký và ghi nhận: Đảm bảo biên bản được ký bởi người đại diện của công ty và người đại diện của khách hàng. Sau đó, gửi biên bản này đến cơ quan thuế và lưu trữ một bản sao cho mục đích kế toán.

4. Phân Biệt Giữa Sửa Đổi Hóa Đơn Gốc và Biên Bản Thay Thế Hóa Đơn Điện Tử

Có một sự khác biệt quan trọng giữa việc sửa đổi hóa đơn gốc và lập biên bản thay thế hóa đơn điện tử. Sửa đổi hóa đơn gốc đòi hỏi bạn phải gửi phiên bản mới của hóa đơn cho khách hàng, trong khi biên bản thay thế hóa đơn điện tử chỉ c

Update 14 mẫu biên bản thay thế hóa đơn điện tử

Biên Bản Thay Thế Hoá Đơn Điện Tử Sai Sót Theo Nghị Định 123 Mới Nhất
Biên Bản Thay Thế Hoá Đơn Điện Tử Sai Sót Theo Nghị Định 123 Mới Nhất
Mẫu Biên Bản Thay Thế Hóa Đơn Điện Tử Có Sai Sót Theo Thông Tư 78
Mẫu Biên Bản Thay Thế Hóa Đơn Điện Tử Có Sai Sót Theo Thông Tư 78
Tải Ngay Mẫu Biên Bản Thu Hồi Hóa Đơn Đã Lập Sai Theo Thông Tư 39
Tải Ngay Mẫu Biên Bản Thu Hồi Hóa Đơn Đã Lập Sai Theo Thông Tư 39
Mẫu Biên Bản Thay Thế Hóa Đơn Điện Tử Có Sai Sót Theo Thông Tư 78
Mẫu Biên Bản Thay Thế Hóa Đơn Điện Tử Có Sai Sót Theo Thông Tư 78
Biên Bản Điều Chỉnh Hoá Đơn Điện Tử Có Gì Khác Biệt Và Cần Lưu Ý Những Gì?
Biên Bản Điều Chỉnh Hoá Đơn Điện Tử Có Gì Khác Biệt Và Cần Lưu Ý Những Gì?
Hướng Dẫn Xuất Hoá Đơn Điện Tử Thay Thế Khi Viết Sai Hoá Đơn
Hướng Dẫn Xuất Hoá Đơn Điện Tử Thay Thế Khi Viết Sai Hoá Đơn
Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất 2022
Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất 2022
Quy Định Về Hóa Đơn Điện Tử Theo Thông Tư 78, Nđ 123
Quy Định Về Hóa Đơn Điện Tử Theo Thông Tư 78, Nđ 123
Cập Nhật Mẫu Biên Bản Thu Hồi Hóa Đơn Mới Nhất 2020 Cho Các Doanh Nghiệp
Cập Nhật Mẫu Biên Bản Thu Hồi Hóa Đơn Mới Nhất 2020 Cho Các Doanh Nghiệp
Mẫu Biên Bản Thu Hồi Hóa Đơn Điện Tử Viettel (Cập Nhật 2023)
Mẫu Biên Bản Thu Hồi Hóa Đơn Điện Tử Viettel (Cập Nhật 2023)
Thủ Tục Thay Đổi Nhà Cung Cấp Hóa Đơn Điện Tử Đơn Giản
Thủ Tục Thay Đổi Nhà Cung Cấp Hóa Đơn Điện Tử Đơn Giản
Mẫu Biên Bản Thay Thế Hóa Đơn Điện Tử Theo Thông Tư 78 Mới Nhất - Tư Vấn Dnl
Mẫu Biên Bản Thay Thế Hóa Đơn Điện Tử Theo Thông Tư 78 Mới Nhất – Tư Vấn Dnl
Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử Theo Thông Tư 78
Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử Theo Thông Tư 78
Mẫu Biên Bản Thu Hồi Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất Năm 2021
Mẫu Biên Bản Thu Hồi Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất Năm 2021
Mẫu Biên Bản Thay Thế Hóa Đơn Điện Tử - Mới Nhất 2023
Mẫu Biên Bản Thay Thế Hóa Đơn Điện Tử – Mới Nhất 2023
Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất Theo Tt 78 : Ubot
Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất Theo Tt 78 : Ubot
Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử Theo Thông Tư 78
Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử Theo Thông Tư 78
Mẫu Biên Bản Thay Thế Hóa Đơn Điện Tử - Mới Nhất 2023
Mẫu Biên Bản Thay Thế Hóa Đơn Điện Tử – Mới Nhất 2023
Mẫu Biên Bản Thay Thế Hóa Đơn Điện Tử Có Sai Sót Theo Thông Tư 78
Mẫu Biên Bản Thay Thế Hóa Đơn Điện Tử Có Sai Sót Theo Thông Tư 78
Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Lập Hóa Đơn Thay Thế Trên Cyberbill
Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Lập Hóa Đơn Thay Thế Trên Cyberbill
Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử Viết Sai Theo Thông Tư 78, Nđ 123
Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử Viết Sai Theo Thông Tư 78, Nđ 123
Hướng Dẫn Điều Chỉnh, Thay Thế, Hủy Hóa Đơn Điện Tử
Hướng Dẫn Điều Chỉnh, Thay Thế, Hủy Hóa Đơn Điện Tử
5+ Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất 2022
5+ Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất 2022
Mẫu Biên Bản Thay Thế Hóa Đơn Điện Tử Có Sai Sót Theo Thông Tư 78
Mẫu Biên Bản Thay Thế Hóa Đơn Điện Tử Có Sai Sót Theo Thông Tư 78
Mới] Hướng Dẫn Xử Lý Hóa Đơn Sai Sót Theo Thông Tư 78 Và Nghị Định 123
Mới] Hướng Dẫn Xử Lý Hóa Đơn Sai Sót Theo Thông Tư 78 Và Nghị Định 123
Điểm Mới Về Xuất Hóa Đơn Thay Thế Theo Thông Tư 78 : Ubot
Điểm Mới Về Xuất Hóa Đơn Thay Thế Theo Thông Tư 78 : Ubot
Mẫu Biên Bản Thay Thế Hóa Đơn Điện Tử Có Sai Sót Theo Thông Tư 78
Mẫu Biên Bản Thay Thế Hóa Đơn Điện Tử Có Sai Sót Theo Thông Tư 78
Hướng Dẫn Sử Dụng Hoá Đơn Điện Tử Bkav Nâng Cao
Hướng Dẫn Sử Dụng Hoá Đơn Điện Tử Bkav Nâng Cao
Cách Xử Lý Các Trường Hợp Hóa Đơn Viết Sai
Cách Xử Lý Các Trường Hợp Hóa Đơn Viết Sai

Categories: Update 89 Mẫu Biên Bản Thay Thế Hóa Đơn Điện Tử

See more here: thietbiphongchay.org

Có Lập Biên Bản Điều Chỉnh (Thay Thế) Khi Lập Hóa Đơn Điều Chỉnh (Thay Thế) Hay Không? NĐ123
Có Lập Biên Bản Điều Chỉnh (Thay Thế) Khi Lập Hóa Đơn Điều Chỉnh (Thay Thế) Hay Không? NĐ123

Update 28 Tại mẫu biên bản thay the hóa đơn điện tử

Biên Bản Thay Thế Hoá Đơn Điện Tử Sai Sót Theo Nghị Định 123 Mới Nhất
Biên Bản Thay Thế Hoá Đơn Điện Tử Sai Sót Theo Nghị Định 123 Mới Nhất
Mẫu Biên Bản Thay Thế Hóa Đơn Điện Tử Có Sai Sót Theo Thông Tư 78
Mẫu Biên Bản Thay Thế Hóa Đơn Điện Tử Có Sai Sót Theo Thông Tư 78
Biên Bản Thay Thế Hoá Đơn Điện Tử Sai Sót Theo Nghị Định 123 Mới Nhất
Biên Bản Thay Thế Hoá Đơn Điện Tử Sai Sót Theo Nghị Định 123 Mới Nhất
Biên Bản Điều Chỉnh Hoá Đơn Điện Tử Có Gì Khác Biệt Và Cần Lưu Ý Những Gì?
Biên Bản Điều Chỉnh Hoá Đơn Điện Tử Có Gì Khác Biệt Và Cần Lưu Ý Những Gì?
Tải Ngay Mẫu Biên Bản Thu Hồi Hóa Đơn Đã Lập Sai Theo Thông Tư 39
Tải Ngay Mẫu Biên Bản Thu Hồi Hóa Đơn Đã Lập Sai Theo Thông Tư 39
Mẫu Biên Bản Thay Thế Hóa Đơn Điện Tử Có Sai Sót Theo Thông Tư 78
Mẫu Biên Bản Thay Thế Hóa Đơn Điện Tử Có Sai Sót Theo Thông Tư 78
Mẫu Biên Bản Thay Thế Hóa Đơn Điện Tử Có Sai Sót Theo Thông Tư 78
Mẫu Biên Bản Thay Thế Hóa Đơn Điện Tử Có Sai Sót Theo Thông Tư 78
Update] Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất 2022
Update] Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất 2022
Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất 2022
Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất 2022
Hướng Dẫn Doanh Nghiệp Điều Chỉnh, Hủy Và Thu Hồi Hóa Đơn Điện Tử
Hướng Dẫn Doanh Nghiệp Điều Chỉnh, Hủy Và Thu Hồi Hóa Đơn Điện Tử
Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử Theo Thông Tư 78
Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử Theo Thông Tư 78
Hướng Dẫn Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử Khi Sai Sót Thông Tin Theo Quy Định Mới Nhất 2021
Hướng Dẫn Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử Khi Sai Sót Thông Tin Theo Quy Định Mới Nhất 2021
Quy Trình Lập, Ký Phát Hành, Cấp Mã Hóa Đơn Điện Tử Có Mã Của Cqt
Quy Trình Lập, Ký Phát Hành, Cấp Mã Hóa Đơn Điện Tử Có Mã Của Cqt
Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử Theo Thông Tư 78
Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử Theo Thông Tư 78
Biên Bản Thu Hồi Hóa Đơn Điện Tử
Biên Bản Thu Hồi Hóa Đơn Điện Tử
Cập Nhật Mẫu Biên Bản Thu Hồi Hóa Đơn Mới Nhất 2020 Cho Các Doanh Nghiệp
Cập Nhật Mẫu Biên Bản Thu Hồi Hóa Đơn Mới Nhất 2020 Cho Các Doanh Nghiệp
Hủy Hóa Đơn Điện Tử, Lập Lại, Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử Đúng Chuẩn 2021
Hủy Hóa Đơn Điện Tử, Lập Lại, Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử Đúng Chuẩn 2021
Cách Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử Theo Thông Tư 68/2019/Tt-Btc
Cách Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử Theo Thông Tư 68/2019/Tt-Btc
Mẫu Biên Bản Thay Thế Hóa Đơn Điện Tử Theo Thông Tư 78 Mới Nhất - Tư Vấn Dnl
Mẫu Biên Bản Thay Thế Hóa Đơn Điện Tử Theo Thông Tư 78 Mới Nhất – Tư Vấn Dnl
Hướng Dẫn Xuất Hoá Đơn Điện Tử Thay Thế Khi Viết Sai Hoá Đơn
Hướng Dẫn Xuất Hoá Đơn Điện Tử Thay Thế Khi Viết Sai Hoá Đơn
Mẫu Biên Bản Thay Thế Hóa Đơn Điện Tử - Mới Nhất 2023
Mẫu Biên Bản Thay Thế Hóa Đơn Điện Tử – Mới Nhất 2023
Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất Theo Tt 78 : Ubot
Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất Theo Tt 78 : Ubot
Mẫu Biên Bản Thay Thế Hóa Đơn Điện Tử - Mới Nhất 2023
Mẫu Biên Bản Thay Thế Hóa Đơn Điện Tử – Mới Nhất 2023
Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất Theo Tt 78 : Ubot
Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất Theo Tt 78 : Ubot
Mẫu Biên Bản Thu Hồi Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất 2023 Tt 39
Mẫu Biên Bản Thu Hồi Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất 2023 Tt 39
Cập Nhật Ngay Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Mới Nhất 2020
Cập Nhật Ngay Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Mới Nhất 2020
Mẫu Biên Bản Thay Thế Hóa Đơn Điện Tử - Mới Nhất 2023
Mẫu Biên Bản Thay Thế Hóa Đơn Điện Tử – Mới Nhất 2023

Learn more about the topic mẫu biên bản thay thế hóa đơn điện tử.

See more: https://thietbiphongchay.org/category/science/

Viết một bình luận