Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Không Có Hoá Đơn Excel: Hướng Dẫn Sử Dụng

Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Không Có Hoá Đơn Excel: Hướng Dẫn Sử Dụng

Hướng Dẫn Lập Bảng Kê Mua Vào Không Có Hoá Đơn – Học Kế Toán

Keywords searched by users: mẫu bảng kê mua hàng không có hoá đơn excel tải mẫu bảng kê 01/tndn excel, Tải mẫu bảng kê mua hàng Excel, Mẫu bảng kê mua hàng không có hóa đơn Excel, Mẫu bảng kê mua hàng không hóa đơn mới nhất, Tại mẫu bảng kê bán hàng Excel, Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn, Quy định về bảng kê mua hàng không hóa đơn, Mẫu bảng kê mua hàng không có hóa đơn theo Thông tư 133

Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Không Có Hoá Đơn Excel

Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Không Có Hoá Đơn Excel: Hướng Dẫn Chi Tiết và Câu Hỏi Thường Gặp

Khi kinh doanh hoặc quản lý tài chính cá nhân, việc theo dõi và ghi chép các giao dịch mua hàng là một phần quan trọng của quá trình. Thường, khi bạn mua hàng từ một đối tác, bạn sẽ nhận được hoá đơn kèm theo. Tuy nhiên, đôi khi, có thể xảy ra trường hợp bạn mua hàng mà không có hoá đơn. Trong tình huống này, việc sử dụng một mẫu bảng kê mua hàng không có hoá đơn Excel là một giải pháp hiệu quả để theo dõi các giao dịch mua hàng của bạn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về mẫu bảng kê mua hàng này và cách sử dụng nó trong Excel.

Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Không Có Hoá Đơn Excel là Gì?

Mẫu bảng kê mua hàng không có hoá đơn Excel là một công cụ giúp bạn ghi chép chi tiết về các giao dịch mua hàng mà bạn thực hiện với các đối tác mà không có hoá đơn chứng từ cụ thể. Bảng kê này giúp bạn theo dõi các thông tin quan trọng như tên đối tác, ngày mua hàng, số lượng, giá trị, và mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ mua. Bằng cách sử dụng mẫu này, bạn có thể duyệt xem lịch sử mua hàng và đảm bảo tính chính xác trong việc quản lý tài chính của bạn.

Các Thông Tin Quan Trọng Trong Mẫu Bảng Kê

 1. Tên Đối Tác: Ghi rõ tên của đối tác hoặc người cung cấp hàng hoá/dịch vụ.

 2. Ngày Mua Hàng: Ghi ngày mua hàng để theo dõi thời gian của giao dịch.

 3. Số Lượng: Ghi số lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ mua.

 4. Đơn Giá: Xác định đơn giá của mỗi sản phẩm hoặc dịch vụ.

 5. Thành Tiền: Tính tổng giá trị của giao dịch bằng cách nhân số lượng với đơn giá.

 6. Mô Tả Sản Phẩm/Dịch Vụ: Ghi mô tả chi tiết về sản phẩm hoặc dịch vụ mua.

Cách Sử Dụng Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Không Có Hoá Đơn Excel

 1. Tải Xuống Mẫu: Trước hết, bạn cần tải xuống mẫu bảng kê mua hàng không có hoá đơn Excel từ một nguồn đáng tin cậy trên internet hoặc tạo mẫu riêng của bạn.

 2. Điền Thông Tin: Mở tệp Excel và điền thông tin của các giao dịch mua hàng vào bảng kê. Đảm bảo rằng bạn điền đầy đủ và chính xác.

 3. Tính Toán Tổng Tiền: Excel có thể tự động tính tổng giá trị các giao dịch mua hàng cho bạn. Sử dụng công thức tổng hợp như “=SUM()” để tính toán tổng tiền.

 4. Lưu Trữ An Toàn: Sau khi điền đầy đủ thông tin, hãy lưu trữ tệp Excel này một cách an toàn để có thể truy cập và cập nhật dễ dàng.

FAQ: Câu Hỏi Thường Gặp

1. Tại sao cần sử dụng mẫu bảng kê mua hàng không có hoá đơn Excel?

 • Mẫu này giúp bạn theo dõi các giao dịch mua hàng khi không có hoá đơn cụ thể.
 • Nó giúp đảm bảo tính chính xác trong quản lý tài chính.
 • Bạn có thể dễ dàng tra cứu và tổng hợp thông tin.

2. Tôi có thể tạo mẫu bảng kê riêng của mình không?

 • Có, bạn có thể tạo mẫu bảng kê riêng sử dụng Excel hoặc các công cụ khác như Google Sheets.

3. Mẫu này có giá trị pháp lý không?

 • Mẫu bảng kê mua hàng không có hoá đơn Excel là một công cụ quản lý và theo dõi. Nó không có giá trị pháp lý chính thức như hoá đơn, nhưng có thể được sử dụng để xác minh các giao dịch mua hàng.

Trong việc quản lý tài chính cá nhân hoặc doanh nghiệp, việc sử dụng mẫu bảng kê mua hàng không có hoá đơn Excel là một cách hiệu quả để duyệt xem và kiểm soát các giao dịch mua hàng. Điều này giúp bạn duy trì tính chính xác và sắp xếp tài chính của bạn một cách hiệu quả. Hãy tải

Update 37 mẫu bảng kê mua hàng không có hoá đơn excel

Mẫu Bảng Kê 01/Tndn Thu Mua Hàng Hóa Theo Thông Tư 78
Mẫu Bảng Kê 01/Tndn Thu Mua Hàng Hóa Theo Thông Tư 78
Mẫu 01/Tndn Bảng Kê Thu Mua Hàng Hóa, Dịch Vụ Không Có Hóa Đơn
Mẫu 01/Tndn Bảng Kê Thu Mua Hàng Hóa, Dịch Vụ Không Có Hóa Đơn
Hướng Dẫn Làm Bảng Kê Mua Hàng 01/Tndn
Hướng Dẫn Làm Bảng Kê Mua Hàng 01/Tndn
Mẫu Bảng Kê Hàng Hóa Dịch Vụ Mua Vào Không Hóa Đơn Excel Mới Nhất
Mẫu Bảng Kê Hàng Hóa Dịch Vụ Mua Vào Không Hóa Đơn Excel Mới Nhất
Mẫu Bảng Kê 01/Tndn - Bảng Kê Mua Hàng Không Có Hóa Đơn
Mẫu Bảng Kê 01/Tndn – Bảng Kê Mua Hàng Không Có Hóa Đơn
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Hóa, Dịch Vụ Mua Vào Không Có Hóa Đơn Hiện Nay Được Quy Định Như Thế Nào?
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Hóa, Dịch Vụ Mua Vào Không Có Hóa Đơn Hiện Nay Được Quy Định Như Thế Nào?
Mẫu Bảng Kê Kèm Theo Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất (Có File Excel) : Ubot
Mẫu Bảng Kê Kèm Theo Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất (Có File Excel) : Ubot
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 200
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 200
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Hóa, Dịch Vụ Không Có Hoá Đơn
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Hóa, Dịch Vụ Không Có Hoá Đơn
Bảng Kê Bán Hàng Hóa - Mẫu Đơn Giản - Phần Mềm Bán Hàng Wpro 2.0
Bảng Kê Bán Hàng Hóa – Mẫu Đơn Giản – Phần Mềm Bán Hàng Wpro 2.0
Mẫu Số 06 - Vt: Bảng Kê Mua Hàng 2023 Mới Nhất - Hoatieu.Vn
Mẫu Số 06 – Vt: Bảng Kê Mua Hàng 2023 Mới Nhất – Hoatieu.Vn
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Số 06 – Vt Theo Thông Tư 200
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Số 06 – Vt Theo Thông Tư 200
Cách Làm Bảng Kê Hóa Đơn Mua Vào Theo Mẫu 01-2/Gtgt Trên Excel
Cách Làm Bảng Kê Hóa Đơn Mua Vào Theo Mẫu 01-2/Gtgt Trên Excel
Hướng Dẫn Cách Lập Bảng Kê Mua Vào Bán Ra
Hướng Dẫn Cách Lập Bảng Kê Mua Vào Bán Ra
Cách Lập Bảng Kê Thu Mua Hàng Hóa Không Có Hóa Đơn - 01/Tndn
Cách Lập Bảng Kê Thu Mua Hàng Hóa Không Có Hóa Đơn – 01/Tndn
Bảng Kê Hóa Đơn Mua Vào Và Bảng Kê Hàng Hóa Dịch Vụ Bán Ra
Bảng Kê Hóa Đơn Mua Vào Và Bảng Kê Hàng Hóa Dịch Vụ Bán Ra
Bảng Kê Hàng Hóa Dịch Vụ Mua Vào Mới Nhất (Mẫu Số: 2/Gtgt) - Tư Vấn Dnl
Bảng Kê Hàng Hóa Dịch Vụ Mua Vào Mới Nhất (Mẫu Số: 2/Gtgt) – Tư Vấn Dnl
Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Excel 2021 Mới Nhất
Mẫu Bảng Kê Mua Vào Bán Ra Excel 2021 Mới Nhất
Mẫu Bảng Kê Bán Hàng (Tổng Hợp Nhiều Loại) 2021
Mẫu Bảng Kê Bán Hàng (Tổng Hợp Nhiều Loại) 2021
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Hóa Theo Thông Tư 133
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Hóa Theo Thông Tư 133
Mẫu Bảng Kê Hàng Hóa Bán Ra Mới Nhất (Mẫu Số 01/Bk-Csgh)
Mẫu Bảng Kê Hàng Hóa Bán Ra Mới Nhất (Mẫu Số 01/Bk-Csgh)
Mẫu 01/Tndn: Bảng Kê Mua Hàng Hóa Không Có Hóa Đơn 2023
Mẫu 01/Tndn: Bảng Kê Mua Hàng Hóa Không Có Hóa Đơn 2023
Mẫu Bảng Kê Kèm Hóa Đơn Điện Tử Gtgt Mới Nhất
Mẫu Bảng Kê Kèm Hóa Đơn Điện Tử Gtgt Mới Nhất
Hướng Dẫn Cách Lập Bảng Kê Mua Vào Bán Ra
Hướng Dẫn Cách Lập Bảng Kê Mua Vào Bán Ra
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng 06-Vt Theo Thông Tư 133 Và 200
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng 06-Vt Theo Thông Tư 133 Và 200
Bảng Theo Dõi Hóa Đơn Đầu Ra Đầu Vào - Cập Nhật Mẫu Mới Nhất Hiện Nay
Bảng Theo Dõi Hóa Đơn Đầu Ra Đầu Vào – Cập Nhật Mẫu Mới Nhất Hiện Nay

Categories: Update 91 Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Không Có Hoá Đơn Excel

See more here: thietbiphongchay.org

Hướng dẫn lập bảng kê mua vào không có hoá đơn - học kế toán
Hướng dẫn lập bảng kê mua vào không có hoá đơn – học kế toán

Update 46 tải mẫu bảng kê 01/tndn excel

Mẫu Bảng Kê Hàng Hóa Dịch Vụ Mua Vào Không Hóa Đơn Excel Mới Nhất
Mẫu Bảng Kê Hàng Hóa Dịch Vụ Mua Vào Không Hóa Đơn Excel Mới Nhất
Mẫu Bảng Kê 01/Tndn Thu Mua Hàng Hóa Theo Thông Tư 78
Mẫu Bảng Kê 01/Tndn Thu Mua Hàng Hóa Theo Thông Tư 78
Tải Về Mẫu Bản Kê 01/Tndn 2020: Thu Mua Hàng Hóa Dịch Vụ Mua Vào
Tải Về Mẫu Bản Kê 01/Tndn 2020: Thu Mua Hàng Hóa Dịch Vụ Mua Vào
Mẫu Số 01/Tndn: Bảng Kê Khai Thu Mua Hàng Hóa, Dịch Vụ Mua Vào Không Có Hóa Đơn
Mẫu Số 01/Tndn: Bảng Kê Khai Thu Mua Hàng Hóa, Dịch Vụ Mua Vào Không Có Hóa Đơn
Mẫu 01/Tndn - Bảng Kê Thu Mua Hàng Hóa Dịch Vụ Mua Vào Không Có Hóa Đơn
Mẫu 01/Tndn – Bảng Kê Thu Mua Hàng Hóa Dịch Vụ Mua Vào Không Có Hóa Đơn
Mẫu Bảng Kê 01/Tndn - Bảng Kê Mua Hàng Không Có Hóa Đơn
Mẫu Bảng Kê 01/Tndn – Bảng Kê Mua Hàng Không Có Hóa Đơn
Hướng Dẫn Làm Bảng Kê Mua Hàng 01/Tndn
Hướng Dẫn Làm Bảng Kê Mua Hàng 01/Tndn
Mẫu 01/Tndn Bảng Kê Thu Mua Hàng Hóa, Dịch Vụ Không Có Hóa Đơn
Mẫu 01/Tndn Bảng Kê Thu Mua Hàng Hóa, Dịch Vụ Không Có Hóa Đơn
Mẫu Bảng Kê 01/Tndn Theo Thông Tư Số 78 Mới Nhất
Mẫu Bảng Kê 01/Tndn Theo Thông Tư Số 78 Mới Nhất
Mẫu 01/Tndn: Bảng Kê Mua Hàng Hóa Không Có Hóa Đơn 2023
Mẫu 01/Tndn: Bảng Kê Mua Hàng Hóa Không Có Hóa Đơn 2023
Cập Nhật Mẫu Bảng Kê Hàng Hóa Dịch Vụ Mua Vào Không Có Hóa Đơn Mới Nhất
Cập Nhật Mẫu Bảng Kê Hàng Hóa Dịch Vụ Mua Vào Không Có Hóa Đơn Mới Nhất
Mẫu 01/Tndn: Bảng Kê Thu Mua Hàng Hóa, Dịch Vụ Mua Vào Không Có Hóa
Mẫu 01/Tndn: Bảng Kê Thu Mua Hàng Hóa, Dịch Vụ Mua Vào Không Có Hóa
Cách Lập Bảng Kê Thu Mua Hàng Hóa Không Có Hóa Đơn - 01/Tndn
Cách Lập Bảng Kê Thu Mua Hàng Hóa Không Có Hóa Đơn – 01/Tndn
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Hóa, Dịch Vụ Không Có Hoá Đơn
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Hóa, Dịch Vụ Không Có Hoá Đơn
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Hóa, Dịch Vụ Mua Vào Không Có Hóa Đơn Hiện Nay Được Quy Định Như Thế Nào?
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Hóa, Dịch Vụ Mua Vào Không Có Hóa Đơn Hiện Nay Được Quy Định Như Thế Nào?
Hướng Dẫn Lập Bảng Kê Cho Chi Phí Không Hóa Đơn - Công Ty Tnhh Tư Vấn Fama
Hướng Dẫn Lập Bảng Kê Cho Chi Phí Không Hóa Đơn – Công Ty Tnhh Tư Vấn Fama
Mẫu Bảng Kê Hàng Hóa Dịch Vụ Mua Vào Không Hóa Đơn Excel Mới Nhất
Mẫu Bảng Kê Hàng Hóa Dịch Vụ Mua Vào Không Hóa Đơn Excel Mới Nhất
Mẫu 01/Tndn Excel Mới Nhất - Bảng Kê Thu Mua Hàng Hoá, Dịch Vụ Không Có Hoá Đơn
Mẫu 01/Tndn Excel Mới Nhất – Bảng Kê Thu Mua Hàng Hoá, Dịch Vụ Không Có Hoá Đơn
Mẫu Số 01-3/Đnht : Bảng Kê Hồ Sơ Xuất Nhập Khẩu Hàng Hoá, Dịch Vụ
Mẫu Số 01-3/Đnht : Bảng Kê Hồ Sơ Xuất Nhập Khẩu Hàng Hoá, Dịch Vụ
Mẫu Số 06 - Vt: Bảng Kê Mua Hàng 2023 Mới Nhất - Hoatieu.Vn
Mẫu Số 06 – Vt: Bảng Kê Mua Hàng 2023 Mới Nhất – Hoatieu.Vn
Mẫu Số 01/Tndn: Bảng Kê Thu Mua Hàng Hóa, Dịch Vụ Mua Vào Không Có Hóa Đơn
Mẫu Số 01/Tndn: Bảng Kê Thu Mua Hàng Hóa, Dịch Vụ Mua Vào Không Có Hóa Đơn
Hướng Dẫn Lập Mẫu Bảng Kê Hóa Đơn Đầu Vào Mới Nhất - Mẫu Số 01-2/Gtgt
Hướng Dẫn Lập Mẫu Bảng Kê Hóa Đơn Đầu Vào Mới Nhất – Mẫu Số 01-2/Gtgt
Mẫu Số 02-1/Ntnn : Bảng Kê Các Nhà Thầu Nước Ngoài
Mẫu Số 02-1/Ntnn : Bảng Kê Các Nhà Thầu Nước Ngoài
Mẫu Bảng Kê Hàng Hóa Bán Ra Mới Nhất (Mẫu Số 01/Bk-Csgh)
Mẫu Bảng Kê Hàng Hóa Bán Ra Mới Nhất (Mẫu Số 01/Bk-Csgh)
Mẫu Số 01/Ntnn : Tờ Khai Thuế Nhà Thầu Nước Ngoài (Dành Cho Trường Hợp Bên Việt Nam Khấu Trừ Và Nộp Thuế Thay Cho Nhà Thầu Nước Ngoài)
Mẫu Số 01/Ntnn : Tờ Khai Thuế Nhà Thầu Nước Ngoài (Dành Cho Trường Hợp Bên Việt Nam Khấu Trừ Và Nộp Thuế Thay Cho Nhà Thầu Nước Ngoài)
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Hóa, Dịch Vụ Không Có Hoá Đơn
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Hóa, Dịch Vụ Không Có Hoá Đơn
Mẫu 01/Tndn: Bảng Kê Thu Mua Hàng Hóa, Dịch Vụ Mua Vào Không Có Hóa
Mẫu 01/Tndn: Bảng Kê Thu Mua Hàng Hóa, Dịch Vụ Mua Vào Không Có Hóa

Learn more about the topic mẫu bảng kê mua hàng không có hoá đơn excel.

See more: https://thietbiphongchay.org/category/science/

Viết một bình luận