Top 29 Mẫu Bảng Kê Kèm Theo Hóa Đơn Update

Top 29 Mẫu Bảng Kê Kèm Theo Hóa Đơn Update

Hóa Đơn Điện Tử Có Được Lập Kèm Bảng Kê Hay Không?

Keywords searched by users: mẫu bảng kê kèm theo hóa đơn Mẫu bảng kê kèm theo hóa đơn điện tử, Tại mẫu bảng kê bán hàng Excel, Mẫu bảng kê chi tiết kèm theo hóa đơn, Tại file excel bảng kê mua vào bán ra, Xuất hóa đơn kèm bảng kê theo Thông tư 78, Download mẫu bảng kê chi tiết kèm theo hóa đơn, Bảng kê hóa đơn, Mẫu bảng kê hàng hóa

Mẫu Bảng Kê Kèm Theo Hóa Đơn

Mẫu Bảng Kê Kèm Theo Hóa Đơn: Hướng Dẫn và Câu Hỏi Thường Gặp

Trong quá trình kinh doanh, việc tạo ra hóa đơn và các tài liệu kèm theo đó là một phần quan trọng để duy trì sự rõ ràng và chính xác trong giao dịch tài chính của bạn. Một trong những tài liệu quan trọng đó là mẫu bảng kê kèm theo hóa đơn, một công cụ quản lý thông tin cần thiết để giúp bạn và đối tác kinh doanh của bạn theo dõi và kiểm soát các sản phẩm hoặc dịch vụ đã được giao nhận hoặc cung cấp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về mẫu bảng kê kèm theo hóa đơn, cung cấp hướng dẫn và trả lời các câu hỏi thường gặp.

Mục Lục

 1. Mẫu Bảng Kê Kèm Theo Hóa Đơn Là Gì?
 2. Cách Sử Dụng Mẫu Bảng Kê Kèm Theo Hóa Đơn
 3. Các Thông Tin Cần Có Trong Mẫu Bảng Kê
 4. Lợi Ích của Sử Dụng Mẫu Bảng Kê
 5. FAQ (Câu Hỏi Thường Gặp)

1. Mẫu Bảng Kê Kèm Theo Hóa Đơn Là Gì?

Mẫu bảng kê kèm theo hóa đơn là một tài liệu thường đi kèm với hóa đơn mua hàng hoặc hóa đơn bán hàng. Chức năng chính của nó là mô tả chi tiết các sản phẩm hoặc dịch vụ đã được giao nhận hoặc cung cấp trong giao dịch. Bảng kê này thường bao gồm các thông tin như tên sản phẩm, số lượng, giá cả, tổng cộng và thông tin về nhà cung cấp hoặc khách hàng.

2. Cách Sử Dụng Mẫu Bảng Kê Kèm Theo Hóa Đơn

Sử dụng mẫu bảng kê kèm theo hóa đơn là một phần quan trọng trong quá trình tạo và quản lý hóa đơn. Dưới đây là các bước cơ bản để sử dụng mẫu này:

 • Bước 1: Chuẩn bị hóa đơn chính: Trước hết, bạn cần tạo hóa đơn chính với thông tin cơ bản về giao dịch, như tên khách hàng, địa chỉ, ngày mua bán, và số hóa đơn.

 • Bước 2: Thêm mẫu bảng kê: Sau khi tạo hóa đơn chính, bạn nên thêm mẫu bảng kê vào hóa đơn này. Thông thường, nó được đặt ở cuối hóa đơn sau phần chi tiết về sản phẩm hoặc dịch vụ.

 • Bước 3: Điền thông tin chi tiết: Bạn cần điền thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc dịch vụ đã được giao nhận hoặc cung cấp vào mẫu bảng kê. Điều này bao gồm tên sản phẩm, số lượng, đơn giá và tổng cộng cho từng mặt hàng.

 • Bước 4: Tổng hợp thông tin: Cuối cùng, bạn sẽ tính tổng cộng của các mặt hàng và thêm nó vào hóa đơn chính. Điều này sẽ cung cấp tổng giá trị của giao dịch và tổng số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ đã giao dịch.

3. Các Thông Tin Cần Có Trong Mẫu Bảng Kê

Một mẫu bảng kê kèm theo hóa đơn thường bao gồm các thông tin sau:

 • Mã số sản phẩm hoặc dịch vụ: Đây là mã số duy nhất để xác định sản phẩm hoặc dịch vụ.

 • Tên sản phẩm hoặc dịch vụ: Tên chi tiết của sản phẩm hoặc dịch vụ.

 • Số lượng: Số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ đã giao dịch.

 • Đơn giá: Giá của mỗi sản phẩm hoặc dịch vụ.

 • Tổng cộng: Tổng giá trị cho sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

4. Lợi Ích của Sử Dụng Mẫu Bảng Kê

Sử dụng mẫu bảng kê kèm theo hóa đơn mang lại nhiều lợi ích, bao gồm:

 • Chính xác: Giúp duy trì sự chính xác trong việc ghi lại các giao dịch.

 • Rõ ràng: Cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc dịch vụ trong giao dịch.

 • Dễ theo dõi: Hỗ trợ việc kiểm tra và đối chiếu với hóa đơn chính.

 • Tránh tranh chấp: Có thể giúp giải quyết tranh chấp nếu có sự không rõ ràng trong giao dịch.

5. FAQ (Câu Hỏi Thường G

Update 12 mẫu bảng kê kèm theo hóa đơn

Mẫu Bảng Kê Kèm Theo Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất (Có File Excel) : Ubot
Mẫu Bảng Kê Kèm Theo Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất (Có File Excel) : Ubot
Mẫu Bảng Kê Kèm Hóa Đơn Điện Tử Gtgt Mới Nhất
Mẫu Bảng Kê Kèm Hóa Đơn Điện Tử Gtgt Mới Nhất
Hóa Đơn Điện Tử Có Được Lập Bảng Kê Đính Kèm Không? Quy Định?
Hóa Đơn Điện Tử Có Được Lập Bảng Kê Đính Kèm Không? Quy Định?
Quy Định Và Cách Lập Bảng Kê Kèm Hoá Đơn Điện Tử Mới Nhất 2023
Quy Định Và Cách Lập Bảng Kê Kèm Hoá Đơn Điện Tử Mới Nhất 2023
Mẫu Bảng Kê Xuất Kèm Theo Hóa Đơn Gtgt
Mẫu Bảng Kê Xuất Kèm Theo Hóa Đơn Gtgt
Hướng Dẫn Viết Hoá Đơn Gtgt Kèm Theo Bảng Kê Chi Tiết - Trung Tâm Đào Tạo Kế Toán Newtrain
Hướng Dẫn Viết Hoá Đơn Gtgt Kèm Theo Bảng Kê Chi Tiết – Trung Tâm Đào Tạo Kế Toán Newtrain
Cách Viết Hóa Đơn Kèm Theo Bảng Kê Chi Tiết Mới Nhất
Cách Viết Hóa Đơn Kèm Theo Bảng Kê Chi Tiết Mới Nhất
Hướng Dẫn Cách Xuất Hóa Đơn Theo Bảng Kê Chi Tiết Nhất
Hướng Dẫn Cách Xuất Hóa Đơn Theo Bảng Kê Chi Tiết Nhất
Cách Viết Hóa Đơn Kèm Theo Bảng Kê Chi Tiết
Cách Viết Hóa Đơn Kèm Theo Bảng Kê Chi Tiết
Cách Lập Bảng Kê Kèm Theo Hóa Đơn Gtgt Như Thế Nào?
Cách Lập Bảng Kê Kèm Theo Hóa Đơn Gtgt Như Thế Nào?
Mẫu Bảng Kê Bán Hàng Được Sử Dụng Phổ Biến Nhất Và Cách Lập Chi Tiết
Mẫu Bảng Kê Bán Hàng Được Sử Dụng Phổ Biến Nhất Và Cách Lập Chi Tiết
Bảng Kê Bán Hàng Hóa - Mẫu Đơn Giản - Phần Mềm Bán Hàng Wpro 2.0
Bảng Kê Bán Hàng Hóa – Mẫu Đơn Giản – Phần Mềm Bán Hàng Wpro 2.0
Mẫu Bảng Kê Bán Hàng Kèm Hóa Đơn | Bán Lẻ
Mẫu Bảng Kê Bán Hàng Kèm Hóa Đơn | Bán Lẻ
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Hóa, Dịch Vụ Mua Vào Không Có Hóa Đơn Hiện Nay Được Quy Định Như Thế Nào?
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Hóa, Dịch Vụ Mua Vào Không Có Hóa Đơn Hiện Nay Được Quy Định Như Thế Nào?
Hướng Dẫn Lập Mẫu Bảng Kê Hóa Đơn Đầu Ra Và Đầu Vào Mới Nhất
Hướng Dẫn Lập Mẫu Bảng Kê Hóa Đơn Đầu Ra Và Đầu Vào Mới Nhất
Cách Viết Hóa Đơn Gtgt Kèm Theo Bảng Kê Chi Tiết
Cách Viết Hóa Đơn Gtgt Kèm Theo Bảng Kê Chi Tiết
Mẫu Bảng Kê Bán Hàng: Hướng Dẫn Cách Lập Và Áp Dụng
Mẫu Bảng Kê Bán Hàng: Hướng Dẫn Cách Lập Và Áp Dụng
Mẫu Số Bk02/Qt-Hđg Bảng Kê Chi Tiết Hóa Đơn Của Tổ Chức, Cá Nhân Đến Thời Điểm Quyết Toán Hóa Đơn
Mẫu Số Bk02/Qt-Hđg Bảng Kê Chi Tiết Hóa Đơn Của Tổ Chức, Cá Nhân Đến Thời Điểm Quyết Toán Hóa Đơn
Hướng Dẫn Lập Mẫu Bảng Kê Hóa Đơn Đầu Vào Theo Mẫu Số 01-2/Gtgt
Hướng Dẫn Lập Mẫu Bảng Kê Hóa Đơn Đầu Vào Theo Mẫu Số 01-2/Gtgt
Mẫu Excel Bảng Kê Hóa Đơn Chứng Từ Hàng Hóa Dịch Vụ Bán Ra : Ubot
Mẫu Excel Bảng Kê Hóa Đơn Chứng Từ Hàng Hóa Dịch Vụ Bán Ra : Ubot
Mẫu Bảng Kê Bán Hàng Được Sử Dụng Phổ Biến Nhất Và Cách Lập Chi Tiết
Mẫu Bảng Kê Bán Hàng Được Sử Dụng Phổ Biến Nhất Và Cách Lập Chi Tiết
Chi Phí Vận Chuyển Kèm Bảng Kê Chi Tiết Đơn Hàng: Có Nên Lưu Hồ Sơ Thuế - Dịch Vụ Kế Toán Thuế Chuyên Nghiệp
Chi Phí Vận Chuyển Kèm Bảng Kê Chi Tiết Đơn Hàng: Có Nên Lưu Hồ Sơ Thuế – Dịch Vụ Kế Toán Thuế Chuyên Nghiệp
Mẫu Bảng Kê Hàng Hóa Dịch Vụ Bán Ra Mới Nhất (Mẫu Số: 1/Gtgt) - Tư Vấn Dnl
Mẫu Bảng Kê Hàng Hóa Dịch Vụ Bán Ra Mới Nhất (Mẫu Số: 1/Gtgt) – Tư Vấn Dnl
Tìm Hiểu Quy Định Về Bảng Kê Đính Kèm Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất Hiện Nay
Tìm Hiểu Quy Định Về Bảng Kê Đính Kèm Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất Hiện Nay
Bảng Kê Kèm Theo Hóa Đơn Cần Những Nội Dung Gì? | Ketoan68.Com
Bảng Kê Kèm Theo Hóa Đơn Cần Những Nội Dung Gì? | Ketoan68.Com
Mẫu 01/Tndn - Bảng Kê Thu Mua Hàng Hóa Dịch Vụ Mua Vào Không Có Hóa Đơn
Mẫu 01/Tndn – Bảng Kê Thu Mua Hàng Hóa Dịch Vụ Mua Vào Không Có Hóa Đơn
Hóa Đơn Điện Tử Có Được Lập Bảng Kê Đính Kèm Không? Quy Định?
Hóa Đơn Điện Tử Có Được Lập Bảng Kê Đính Kèm Không? Quy Định?
Hóa Đơn Điện Tử Vĩnh Hy
Hóa Đơn Điện Tử Vĩnh Hy
Tổng Hợp Chi Tiết Mẫu Bảng Kê Hóa Đơn Bán Lẻ Dễ Dàng Quản Lý
Tổng Hợp Chi Tiết Mẫu Bảng Kê Hóa Đơn Bán Lẻ Dễ Dàng Quản Lý
Bảng Kê Hóa Đơn Bán Hàng
Bảng Kê Hóa Đơn Bán Hàng

Categories: Update 12 Mẫu Bảng Kê Kèm Theo Hóa Đơn

See more here: thietbiphongchay.org

Hóa đơn điện tử có được lập kèm bảng kê hay không?
Hóa đơn điện tử có được lập kèm bảng kê hay không?

Update 29 Mẫu bảng kê kèm theo hóa đơn điện tử

Hóa Đơn Điện Tử Có Được Lập Bảng Kê Đính Kèm Không? Quy Định?
Hóa Đơn Điện Tử Có Được Lập Bảng Kê Đính Kèm Không? Quy Định?
Mẫu Bảng Kê Kèm Theo Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất (Có File Excel) : Ubot
Mẫu Bảng Kê Kèm Theo Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất (Có File Excel) : Ubot
Hướng Dẫn Xuất Hóa Đơn Kèm Theo Bảng Kê Chi Tiết Nhất - Hóa Đơn Điện Tử
Hướng Dẫn Xuất Hóa Đơn Kèm Theo Bảng Kê Chi Tiết Nhất – Hóa Đơn Điện Tử
Bảng Kê Trên Hóa Ddơn Điện Tử: Xuất Kèm Có Hợp Lệ Không?
Bảng Kê Trên Hóa Ddơn Điện Tử: Xuất Kèm Có Hợp Lệ Không?
Hướng Dẫn Viết Hoá Đơn Gtgt Kèm Theo Bảng Kê Chi Tiết - Trung Tâm Đào Tạo Kế Toán Newtrain
Hướng Dẫn Viết Hoá Đơn Gtgt Kèm Theo Bảng Kê Chi Tiết – Trung Tâm Đào Tạo Kế Toán Newtrain
Bảng Kê Trên Hóa Ddơn Điện Tử: Xuất Kèm Có Hợp Lệ Không?
Bảng Kê Trên Hóa Ddơn Điện Tử: Xuất Kèm Có Hợp Lệ Không?
Cách Viết Hóa Đơn Kèm Theo Bảng Kê Chi Tiết
Cách Viết Hóa Đơn Kèm Theo Bảng Kê Chi Tiết
Hóa Đơn Điện Tử Có Được Lập Bảng Kê Đính Kèm Không? Quy Định?
Hóa Đơn Điện Tử Có Được Lập Bảng Kê Đính Kèm Không? Quy Định?
Hóa Đơn Điện Tử Vĩnh Hy
Hóa Đơn Điện Tử Vĩnh Hy
Mẫu Bảng Kê Bán Hàng Được Sử Dụng Phổ Biến Nhất Và Cách Lập Chi Tiết
Mẫu Bảng Kê Bán Hàng Được Sử Dụng Phổ Biến Nhất Và Cách Lập Chi Tiết
Cách Lập Bảng Kê Kèm Theo Hóa Đơn Gtgt Như Thế Nào?
Cách Lập Bảng Kê Kèm Theo Hóa Đơn Gtgt Như Thế Nào?
Cách Viết Hóa Đơn Kèm Theo Bảng Kê Chi Tiết Mới Nhất
Cách Viết Hóa Đơn Kèm Theo Bảng Kê Chi Tiết Mới Nhất
Cách Viết Hóa Đơn Gtgt Kèm Theo Bảng Kê Chi Tiết
Cách Viết Hóa Đơn Gtgt Kèm Theo Bảng Kê Chi Tiết
Tổng Hợp Chi Tiết Mẫu Bảng Kê Hóa Đơn Bán Lẻ Dễ Dàng Quản Lý
Tổng Hợp Chi Tiết Mẫu Bảng Kê Hóa Đơn Bán Lẻ Dễ Dàng Quản Lý
Hướng Dẫn Lập Mẫu Bảng Kê Hóa Đơn Đầu Ra Và Đầu Vào Mới Nhất
Hướng Dẫn Lập Mẫu Bảng Kê Hóa Đơn Đầu Ra Và Đầu Vào Mới Nhất
Mẫu Số Bk02/Qt-Hđg Bảng Kê Chi Tiết Hóa Đơn Của Tổ Chức, Cá Nhân Đến Thời Điểm Quyết Toán Hóa Đơn
Mẫu Số Bk02/Qt-Hđg Bảng Kê Chi Tiết Hóa Đơn Của Tổ Chức, Cá Nhân Đến Thời Điểm Quyết Toán Hóa Đơn
Quy Định Và Cách Lập Bảng Kê Kèm Hoá Đơn Điện Tử Mới Nhất 2023
Quy Định Và Cách Lập Bảng Kê Kèm Hoá Đơn Điện Tử Mới Nhất 2023
Bảng Kê Bán Hàng Hóa - Mẫu Đơn Giản - Phần Mềm Bán Hàng Wpro 2.0
Bảng Kê Bán Hàng Hóa – Mẫu Đơn Giản – Phần Mềm Bán Hàng Wpro 2.0
Mẫu Bảng Kê Bán Hàng: Hướng Dẫn Cách Lập Và Áp Dụng
Mẫu Bảng Kê Bán Hàng: Hướng Dẫn Cách Lập Và Áp Dụng
Cách Lập Bảng Kê Kèm Theo Hóa Đơn Gtgt Như Thế Nào?
Cách Lập Bảng Kê Kèm Theo Hóa Đơn Gtgt Như Thế Nào?
Cách Viết Hóa Đơn Điện Tử Khách Hàng Không Lấy Hóa Đơn
Cách Viết Hóa Đơn Điện Tử Khách Hàng Không Lấy Hóa Đơn
Mẫu Bảng Kê Bán Hàng (Tổng Hợp Nhiều Loại) 2021
Mẫu Bảng Kê Bán Hàng (Tổng Hợp Nhiều Loại) 2021
Đính Kèm Bảng Kê Trong Hóa Đơn Điện Tử
Đính Kèm Bảng Kê Trong Hóa Đơn Điện Tử
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Hóa, Dịch Vụ Mua Vào Không Có Hóa Đơn Hiện Nay Được Quy Định Như Thế Nào?
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Hóa, Dịch Vụ Mua Vào Không Có Hóa Đơn Hiện Nay Được Quy Định Như Thế Nào?
Giải Đáp] Hóa Đơn Điện Tử Có Được Xuất Kèm Bảng Kê Không?
Giải Đáp] Hóa Đơn Điện Tử Có Được Xuất Kèm Bảng Kê Không?
Bảng Kê Kèm Theo Hóa Đơn Cần Những Nội Dung Gì? | Ketoan68.Com
Bảng Kê Kèm Theo Hóa Đơn Cần Những Nội Dung Gì? | Ketoan68.Com
Bảng Kê Hàng Hóa Dịch Vụ Mua Vào Mới Nhất (Mẫu Số: 2/Gtgt) - Tư Vấn Dnl
Bảng Kê Hàng Hóa Dịch Vụ Mua Vào Mới Nhất (Mẫu Số: 2/Gtgt) – Tư Vấn Dnl

Learn more about the topic mẫu bảng kê kèm theo hóa đơn.

See more: https://thietbiphongchay.org/category/science/

Viết một bình luận